Prestigious Concerts

 

 

 

  • Harvallabh Sangeet Samaroh –Jullandur 2000, 2009
  • Bharatiya Vidya Bhavan England ( As a Music Teacher At Summer School 2000-01)
  • Sawai Gandharva Sangeet Mahotsav, Kundgol 2002
  • Milap Festival England
  • Sangeet Kala Manch, Pune 2003
  • Deval Club Kolhapur 2004
  • Ganvardhan Pune 2005
  • Dadar Matunga Cultural centre Mumbai 2007
  • Pt.Jitendra Abhisheki Mahotsav Panjim 2007

 

 

 

 

 


© www.hemangmehta.org                                                                                                                                                                     Developed by Maitreyi Graphics